- Ett socialt arbetsintegrerande koncept för en hjälp in i en hållbar framtid.

Arbetsmetodik


RetroVerket har utvecklat en speciell arbetsmetodik.

”Från samtalsgrupp till utförd tjänst eller tillverkad produkt”.

I denna långa kedja av sysselsättningsmöjligheter som detta skapar fokuseras på följande:

Individens situation i centrum:

Stärka självkänslan och öka personliga nätverket och sträva efter tillsammans uppsatta mål.

Individens situation i dagsläget:

Utgå från nuläget och fokusera på framtidens möjligheter.

Individens förmåga:

Strävan att arbeta/sysselsättas upp till 100% av egen förmåga.

Du erbjuds en meningsfull sysselsättning i kombination med stöd och handledning för att öka Dina möjligheter till anställning både inom och utanför RetroVerket.