- Ett socialt arbetsintegrerande koncept för en hjälp in i en hållbar framtid.

Ett Socialt Arbetsintegrerande Företag


Vad är ett arbetsintegrerande företag?

Svar:

Företag som bedriver näringsverksamhet utifrån olika affärsidéer inom en mängd branscher och affärsområden.

Precis som för andra företag är det viktigt att affärsidén går att utveckla och att det finns ett kundunderlag och en efterfrågan på marknaden. I de arbetsintegrerande sociala företagen är ett övergripande mål med verksamheten att skapa arbetstillfällen till dem som står utanför eller inte fått tillträde till arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättningar eller andra arbetshinder.

Vad gör RetroVerket som socialt arbetsintegrerande företag?

Svar:

Driver näringsverksamhet i syfte att:

  • Integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetslivet och samhälle.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • Huvudsakligen återinvestera vinsterna i den egna eller liknande verksamheter.
  • Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.