- Ett socialt arbetsintegrerande koncept för en hjälp in i en hållbar framtid.

Om oss


Vi är ett socialt arbetsintegrerande företag där vi med sunt företagande och inspirerande sysselsättningar förenar befintlig kompetens i det s.k ”utanförskapet” med riktad praktik och utbildning för en bättre framtid.

Då Du som medarbetare i RetroVerket själv till 100% av din förmåga får vara med och bygga upp verksamheter runt Dig står alltså RetroVerket stilla utan med Din medverkan skapas hela tiden nya möjligheter.

RetroVerket driver affärsverksamhet inom många branscher där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

RetroVerket är en ekonomisk förening och drivs som ett socialt arbetsintegrerande företag där vi alltså skapar förutsättningar att i samverkande nätverk tillgodose:

  • Marknadens behov av produkter och tjänster.
  • Individens förmåga och behov av arbete.
  • Individens behov av egenmakt (”empowerment”).
  • Samhällets behov av rehab-tjänster och arbetstillfällen.

RetroVerket har utvecklat en speciell arbetsmetodik där individen alltid sätts i centrum för att stärka självkänsla och öka det personliga nätverket samt sträva efter tillsammans uppsatta mål.

Inom RetroVerket analyseras Din situation i dagsläget och utifrån detta erbjuds Du i samråd med ett etablerat nätverk möjligheter till ett bättre framtidsperspektiv.

Du erbjuds en meningsfull sysselsättning för att öka Dina möjligheter enligt gällande regelverk till anställning både inom och utom RetroVerket.