- Ett socialt arbetsintegrerande koncept för en hjälp in i en hållbar framtid.

RetroVerkets inriktning


Vi fokuserar på:
 • Du som människa är alltid i centrum.
 • Sociala arbetsintegrerande konceptlösningar.
 • Social gemenskap/träning enskilt eller i grupp.
 • Individanpassad handledning/rehabilitering.
 • Flexibel arbetsmetodik med sysselsättning i nätverk.
 • Meningsfull sysselsättning upp till 100% av egen förmåga.
 • Friskvård för individ och företag.
 • Arbetsträning/coachning.
 • Terapeutiska insatser.
 • Utveckling av personligt nätverk.
 • Idébearbetning från idé till verklighet.
 • Konceptutveckling.
 • Projektarbete.
 • Utveckling av möjligheter, dolda talanger och färdigheter.
Vår målgrupp är:
 • Arbetslösa – långtidsarbetslösa samt övriga med svårigheter att utan stöd bli anställningsbara.
 • Personer som är i behov av meningsfull sysselsättning.
 • Personer som behöver ingå i ett socialt sammanhang för ökad självkänsla och därmed ökade möjligheter.
 • Personer med funktionsnedsättningar.
 • Nyanlända/nyinflyttade personer för stöd och hjälp att lättare och fortare anpassa sig till det svenska samhället.