- Ett socialt arbetsintegrerande koncept för en hjälp in i en hållbar framtid.

Till Dig som deltagare


RetroVerket erbjuder en väg till arbete och/eller meningsfull sysselsättning i en kombination med ökat personligt nätverk, social gemenskap, stärkt självförtroende.

Du erbjuds bl.a.:

  • Individanpassad handledning.
  • Flexibel arbetsmetodik med nätverk.
  • Meningsfull sysselsättning inom RetroVerket, då detta roterar med nya arbetsuppgifter hela tiden.
  • Arbeta/utveckla ”egen idé” under handledning.
  • Arbeta med befintliga idéer.
  • Arbeta med beställda projekt.
  • Arbeta med egna projekt i samarbete med RetroVerket.

RetroVerket är inget ”färdigt” företag utan ett koncept med ständigt nya möjligheter att för Dig som deltagare komma in i en pågående process för att utveckla Dig själv och även öka Din självkänsla och växa i ett socialt sammanhang.

RetroVerket kommer hela tiden att ha behov av medarbetare som hjälper till med att bygga upp en anpassad verksamhet samtidigt som den egna självkänslan stärks.