- Ett socialt arbetsintegrerande koncept för en hjälp in i en hållbar framtid.

Välkommen till RetroVerket


RetroVerket

Erbjuder genom socialt företagande samt agerar aktiv part och bedriver verksamheter i nätverk för att vara företag, föreningar och samhälle behjälplig med utförande av tjänster och produkter efter behov.

Detta skapar stora möjligheter för Dig som arbetslös, har funktionshinder, är nyinflyttad eller andra speciella behov, att komma i samhällets gemenskap på väg mot arbete och / eller sysselsättning för en bättre framtid…

Vår verksamhet bygger på sunda principer där deltagare har ett betydande inflytande och redan från början kan individen påverka sin egen och därmed också RetroVerkets utveckling, allt efter egen förmåga.

En situation i ”utanförskapet” byts ut mot ett meningsfullt liv.

Ledord i verksamheten är:

  • Empowerment = egenmakt.
  • ”Helikoptersyn” = problemlösning uppifrån genom vidare perspektiv.
  • Nätverksuppbyggnad = viktigt för den personliga rollen samt ökande möjligheter i samhället.
  • Sunt förnuft = viktigt för personlig utveckling och stärkande av självkänsla.
  • Humor = Har man roligt mår man bättre!
”Egen-idén”

Arbeta med och utveckla egen idé under handledning. (startar snart).

Idé-Coachen

Coachning att jobba på uppdrag med befintliga idéer. (startar snart).

”Projektet”

Under handledning arbeta med projekt av olika slag. (startar snart).

”Legot”

Arbeta med legotillverkning/tjänster, förpackning, distribution till företag, institutioner m.m. är under upparbetning.

”Socialen”

Att under handledning umgås i grupp socialt anpassat för individen och omgivningen i syfte att utveckla sin egenförmåga till socialt engagemang och verka i en social gemenskap.

”Friskvården”

Deltaga i grupp i syfte att utveckla ”vardagsfriskvården” både inom och utanför RetroVerket.

RetroVerket kommer hela tiden att med individen i centrum bygga upp nya möjligheter till meningsfull sysselsättning i samklang med samhällets behov för ökande av personliga nätverk och hitta nya vägar in i en bättre framtid.
Därför kommer RetroVerket kontinuerligt att ”testa” nya idéer och därmed kommer också fler verksamheter att växa fram.